Czy ściąganie filmów z Internetu jest legalne?

Nawet jeśli pobierasz z sieci najnowszy hit kinowy, który znalazł się tam nielegalnie, nie popełniasz czynu zabronionego. Dopiero dalsze rozpowszechnianie takiego utworu, które może nastąpić nawet bez Twojej wiedzy, stanowi naruszenie prawa.

Zgodnie z art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie użytku osobistego. Można również korzystać z pojedynczych egzemplarzy utworów w kręgu osób pozostających w związku osobistym, zwłaszcza rodzinnym lub towarzyskim. Dlatego właśnie można w sposób całkowicie zgodny z prawem słuchać ze znajomymi muzyki albo pożyczyć komuś książkę.

Wskazany przepis pozwala również stwierdzić, że samo pobranie z pliku Internetu nie narusza prawa i nie może powodować odpowiedzialności – ani karnej, ani cywilnej. Problem w tym, że pobieraniu często towarzyszy jednoczesne udostępnianie utworu, co ma miejsce choćby w przypadku popularnego protokołu BitTorrent. Takie działanie nie znajduje żadnego usprawiedliwienia i naraża internautę na zarzut naruszenia praw autorskich, a nawet na odpowiedzialność karną na gruncie art. 116 Ustawy. Udowodnienie popełnienia przestępstwa poprzez rozpowszechnienie utworu jest jednak niezmiernie trudne – o tym z pewnością jeszcze napiszę w przyszłości.

Trzeba jednak zwrócić uwagę na ustawowe zastrzeżenie, zgodnie z którym art. 23 nie uprawnia nas do nieodpłatnego korzystania z chronionych prawem programów komputerowych. To samo dotyczy będących utworami elektronicznych baz danych, za wyjątkiem własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym. Omawiany przepis nie pozwala również na budowanie według projektów architektonicznych ani na korzystanie z utworów architektoniczno- urbanistycznych*, do których nie nabyliśmy praw.

*Kolega – architekt mówi, że utwory “architektoniczno- urbanistyczne” w przyrodzie nie występują. Występują jednak w treści art. 23 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych!

Bartosz Górny

Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s